Om Veera

Veera är en strategisk partner för socialt hållbar utveckling mot en bättre gemensam framtid

Veera är en strategisk partner för stadsutvecklingsarbete där expertis inom social hållbarhet behövs. Oftast sker arbetet i samverkan över organisatoriska gränser. Veera anlitas som strategisk rådgivare och utvecklingsledare åt kommuner, branschorganisationer, universitet och privat näringsliv.

I de utvecklingsprojekt där Veera medverkar handlar rollen ofta om process- eller utvecklingsledarens, där delaktighet och ansvarstagande hos berörda parter är en nyckel. Veeras ansvar är ofta att att leda vägen fram, för att ta sig ifrån nuläge till önskat framtid.

Vad gör vi?

Vi gör nya lösningar på gamla problem

View works

Visste du det här om oss?

319
Medel högskolepoäng
1%
Av Uddevallas miljöbilar
73
Dialoger och workshops genomförda
7
Inbjudningar att föreläsa per år

 

Veera är en strategisk partner för stadsutveckling
med fokus på social hållbarhet